FANDOM


AT - Jest to atak postaci.zadawany z każdym ciosem. Podajemy go w dwóch liczbach. Minimalnym, oraz maksymalnym np.2-7 (przy czym 2 oznacza minimalny atak, a 7 maksymalny atak).

Większość klas może podnieść sobie AT, poprzez ulepszenie odpowedniego atrybutu ( Różny dla każdej klasy).

AT zwiększa też broń, którą nosimy.